Child Surgery Vietnam

Waarom Child Surgery Vietnam?

Kinderen hebben recht op toegang tot medische zorg, maar ontvangen dit helaas lang niet altijd. Child Surgery Vietnam maakt zich hier sterk voor. Hierbij focussen we ons met name op de armere gebieden in Vietnam, daar waar het percentage kinderen met geen of weinig toegang tot zorg het grootst is. Zorg is voor deze vaak afgelegen gebieden over het algemeen slecht bereikbaar en lang niet altijd betaalbaar. Ouders kunnen vaak moeilijk lang van huis weg. Het land en kleinvee moet immers verzorgd en beschermd worden, dit vormt voor een groot deel van de bevolking daar de basis van hun bestaan.

Er worden dagelijks kinderen geboren met een lichamelijke beperking. Niet alles is behandelbaar, maar veel lichamelijke afwijkingen zijn dit wel en juist voor deze kinderen willen wij hulp bieden. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Daarom organiseren wij operatie projecten in de meest afgelegen gebieden. Hierbij betrekken wij grote lokale deskundigheid uit de grotere steden en nemen wij de kosten over die ouders zelf niet kunnen betalen.

Onze missie

Child Surgery Vietnam (CSVN) is een stichting die in 2005 is opgericht als een fondsenwervende organisatie om lokale hulpverleners in Vietnam te ondersteunen. CSVN verleent hulp aan kinderen in Vietnam met een lichamelijke beperking

Organisatie

Child Surgery Vietnam is in Nederland gevestigd in Bussum. De stichting heeft een organisatorische structuur met een bestuur bestaande uit drie bestuursleden. Maak kennis met de gepassioneerde bestuursleden.

Erkend goed doel

De stichting Child Surgery Vietnam geeft grote openheid. Niet alleen in woord en beeld, maar ook door mee te doen aan het Onderzoek naar Transparantie dat door PriceWaterhouseCoopers wordt verricht. Daarin scoren wij bovengemiddeld. Daarnaast hebben wij ons aangesloten bij het Instituut voor Sponsoring en Fondswerving en onderschrijven hun gedragscode. Ook werken wij samen met Impulsis, door wie we als waardige partner voor langere termijn zijn beoordeeld.
Child Surgery Vietnam heeft verder de ANBI-status (wanneer je deze link volgt, kun je ons terug vinden door gebruik te maken van de zoektermen ‘child’ en ‘surgery’ in combinatie met vestigingsplaats ‘Bussum’). Ook zijn wij een Erkend Goed Doel (zie CBF-Erkenningspaspoort). Dit laatste betekent dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen voor goede doelen die door het CBF (Toezichthouder goede doelen) worden toegepast.
We zijn bij de Kamer van Koophandel aangesloten onder nummer 32108816.

Jaarverslagen

Jaarlijks maar CSVN de balans op in het jaarverslag. Deze zijn opgesteld volgens de richtlijn RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Lees hier meer over ons werk in 2020 en de voorgaande jaren.