Childsurgery Vietnam

Facebook paginaVolg ons op twitter

Wilde Ganzen steunt ons werk

Keurmerk Goede Doelen verleend op 3 juli 2009Geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling

Instituut Fondsenwerving

 

donate from over the world

Sitemap

Doneren!

Het plan in Vinh

In de week van 24-29 juli 2011 worden 80 kinderen behandeld. Er is een vrij grote staf in betrokken, een tiental artsen uit andere revalidatie centra en enkele specialisten buigen zich over betere operatie technieken. Verder worden kinderen nauwgezet gevolgd in de revalidatie periode na herstel van de operatie. Dit strekt zich uit tot in de thuissituatie gedurende vooralsnog drie maanden.

De bedoeling is om inzichten te bundelen en een variatie in de aanpak uit te zoeken voor een optimaal resultaat van de operatie zelf. Daarnaast wordt voor ieder kind apart het beste revalidatie proces geformuleerd. Voor zover de gezins situatie dat toelaat vindt de basale revalidatie plaats in het centrum zelf. Daarna wordt dat in de thuissituatie voortgezet. Om dit voldoende alng te laten plaatsvinden krijgen d eouders een handleiding mee naar huis. Alle benodigde oefeningen staan erin vermeld op een zeer visuele wijze. Om te bereiken dat deze gedurende langere tijd trouw worden uitgevoerd zullen de ouders wekelijks worden nagebeld. Na drie maanden worden alle kinderen opgeroepen en worden de resultaten nauwgezet in kaart gebracht.

Eerder zijn  kinderen met deze aandoening geholpen en blijkt dat het resulaat teleurstelt. Echter is dit met redelijke zekerheid terug te voeren op onvoldoende revalidatie. Woordelijk gegeven instructies zakken kennelijk al gauw weg en de dagelijkse beslommeringen verdringen de rest. De operatie heeft op die wijze weinig zin gehad.

Door met een sterk visueel ingerichte handleiding te werken wordt het ook voor eenvoudig ontwikkelde ouders beter mogelijk de oefenigen in de praktijk te laten brengen. Deze dienen ook een dagelijks schema in te vulen. En worden een keer per week nagebeld om dit goed op de rit te houden. Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon, gebruikelijk in ontwikkelingslanden, omdat de kansen op economische ontwikkeling daarmee stijgen.

Na drie maanden worden de resultaten bekeken. Na 6 maanden en een jaar wordt dit herhaald. Dan wordt alles in kaart gebracht en worden conclusies getrokken. Als het veelbelovend eindigt staat in feite de weg open om het  te vervolgen. Een groep van 1000 kinderen zijn momenteel bekend die geholpen kunnen worden. De afweging moet alleen zijn of er geen onevenredige hoeveelheid geld en moeite wordt gebruikt. Het project is als een pilot bedoeld om vast te stellen of in de praktijk van het platte land meer uit de behandeling is te halen als met de gebruikelijk gevolgde wegen.