Childsurgery Vietnam

Facebook paginaVolg ons op twitter

Wilde Ganzen steunt ons werk

Keurmerk Goede Doelen verleend op 3 juli 2009Geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling

Instituut Fondsenwerving

 

donate from over the world

Sitemap

U bent hier:
  1. Home
  2. > Onze projecten
  3. > Projectarchief
  4. > 2008-20xx ---->
  5. > Project in Son La
Doneren!

Projecten in Son La Province

Begin 2013 zijn we begonnen met uitvoeren van operatie projecten in Son La provincie. Naar schatting zullen we hier in de komende drie jaar een duizendtal kinderen opereren.

Volgens de administratieve atlas die we uit Hanoi meebrachten wonen er circa 1 miljoen mensen in de provincie Son La. Het werkelijke aantal zal er ongeveer 15% boven liggen.

Empirische ervaring leert dat tenminste 1 op 1.000 inwoners een kind is dat in ons programma past. Dat wil zeggen: die we weten te bereiken. Het werkelijke aantal kan twee keer zo hoog zijn. Het is lastig om diep in de provincie de families met een gehandicapt kind te bereiken voor een eerste beoordeling, en het is eveneens lastig om ze naar het ziekenhuis te krijgen. daar spelen vele factoren een rol in.

In de laatste week van maart zijn aan de westelijke kant 5 districten met gezamenlijk 400.000 inwoners bezocht. Met hulp van de provinciale gezondheidsdienst en de afdeling onderwijs (die veel van de kinderen afweet) zijn uit 500 toegestroomde kinderen bijna 200 voor hulp aangenomen. 7 Ervan konden al meteen worden geholpen met een kleine behandeling, 22 dienen nader te worden onderzocht door de experts die in het ziekenhuis de lokale artsen ondersteunen. aan 4 werd een rolstoel verschaft als enige middel om wat voor ze te kunnen doen. 160 kinderen zijn uitgenodigd om twee weken later naar het ziekenhuis te komen.

In de tweede week van april hebben de operaties plaats gevonden. En buitengewoon bijzonder is dat ze alle 160 zijn komen opdagen. Het ziekenhuis werd er boven de capaciteit mee belast. Dank zij de zes meegekomen experts, tesamen met de lokale artsen, is het toch gelukt om het voor het weekend af te ronden. Veel medewerkers zijn erin betrokken. Een aantal ouders zijn op een wat provisorische wijze in lege ruimten ondergebracht, we hebben daartoe de nodige matrassen, dekens en klamboes laten aanrukken.

Een bijzondere ervaring. Een die ervan getuigt dat we deze keer al van begin af aan de volle interesse en medewerking van de lokale partijen hebben weten te verkrijgen. Heet stelt zeer tevreden.

 

Wordt vervolgd.