Childsurgery Vietnam

Facebook paginaVolg ons op twitter

Wilde Ganzen steunt ons werk

Keurmerk Goede Doelen verleend op 3 juli 2009Geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling

Instituut Fondsenwerving

 

donate from over the world

Sitemap

U bent hier:
  1. Home
  2. > Onze projecten
  3. > Projectarchief
  4. > 2008-20xx ---->
  5. > Project 16 algemeen
  6. > proj16 mijlpaal-1500
Doneren!

Een trainingsproject in Thay Nguyen

De mijlpaal 1500 geopereerde kinderen

In het Bac Thay revalidatie centrum werd in november 2010 gevierd dat  op initiatief van onze stichting CHILD SURGERY - Viet Nam het 1500-ste kind werd geopereerd. Een heuglijk moment dat met alle aanwezigen werd gedeeld.

Het is goed om af en toe even om te zien naar wat er al heeft plaats gevonden. Meestal is de blik naar voren gericht, naar: waaraan moeten we vooral niet vergeten aandacht te geven? Zo'n mijlpaal laat je even goed om je heen kijken en wordt nog eens goed zichtbaar wie en wat er allemaal bij betrokken is. Het was de aanleiding om een etentje te organiseren waar dan ook iedereen in het centrum bij betrokken werd. Het is natuurlijk niet zo dat het alleen om de kinderen gaat en dat daar de artsen voor nodig zijn. Er is zoveel meer dat alles aaneengeregen een parelketting vormt. In de kantine, het patiëntenrestaurant, werden tafels gedekt voor 60 mensen. De belangrijkste op kop die dan ook meteen maar mooie en waarderende speeches ten beste gaven. Goed gelardeerd met lokale wijn die steeds de beste wensen tussen partijen onderstreepten. Bij die gelegenheid zijn er van onze kant expliciet alle lagen die in het centrum werken benoemd, tot en met diegene die buiten dagelijks het afgevallen blad opruimt om het terrein een behoorlijk aanzien te geven. Met een spontaan ingezet applaus werd het waarderend in ontvangst genomen.