Childsurgery Vietnam

Facebook paginaVolg ons op twitter

Wilde Ganzen steunt ons werk

Keurmerk Goede Doelen verleend op 3 juli 2009Geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling

Instituut Fondsenwerving

 

donate from over the world

Sitemap

Doneren!

Dien Bien, Maart 2008

Mensen

De ouders die via de media bekend werden gemaakt met de komst van een operatieteam kwamen massaal opzetten. Meer dan 400 kinderen werden op een zinvolle behandeling beoordeeld. Het aantal oversteeg ruimschoots onze plannen en er werd een aantal weggestuurd voor een latere gelegenheid. Dit leidde tot heftige protesten. Het werd niet geaccepteerd dat ze waren opgeroepen en nu niet zouden worden geholpen. Beloofd is beloofd! 

Mogelijk speelde een angst dat "later" niet zou volgen. Dank zij hun volhardendheid werden alle krachten gebundeld en werd er door het team een topprestatie neergezet. Een soort "stem des volks", heel mooi! Er werd intensief overlegd tussen de overheid, het ziekenhuis en het mobiele team. Er was ruimte genoeg, het ziekenhuis zelf is relatief jong. Alle eigen mensen werden erbij ingeschakeld. Er werd besloten alle aanwezigen te helpen, extra benodigde medicijnen zoals anesthetica werden snel vanuit Hanoi per vliegtuig aangevuld.

Tussen de bedrijven door viel ook de internationale Womensday. Ook daar werd aandacht aan gegeven door het mobiele team. Het valt steeds weer op hoeveel aandacht en waardering er over en weer geschonken wordt aan de divese medewerkers.