Childsurgery Vietnam

Facebook paginaVolg ons op twitter

Wilde Ganzen steunt ons werk

Keurmerk Goede Doelen verleend op 3 juli 2009Geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling

Instituut Fondsenwerving

 

donate from over the world

Sitemap

Doneren!

Dien Bien, Maart 2008

Operaties

We hebben er nog geen ervaring op kunnen doen. De overheid (CPFC) die ons daarbij zeer ondersteunt, door het oproepen en overbrengen van de kinderen te regelen, schakelde de media in. Met het gevolg dat er in de eerste dagen  steeds meer mensen met kleintjes kwamen opdagen. Meer dan 430 kinderen werden beoordeeld, een onverwachte en enorme klus!

Er werd intensief overleg gepleegd tussen het hospitaal, ons team met onze organisator en de CPFC. Er moesten voldoende middelen aanwezig zijn, verdoving, verband, een extra operatietafel met hulppersoneel en niet in de laatste plaats voldoende financiële middelen. Het is allemaal gelukt. Het ziekenhuis zelf is vrij nieuw en had voldoende capaciteit om iedereen te herbergen.

Al gauw hadden allen het juiste ritme te pakken en werden in bijna elkaar overlappende shifts kinderen voor de operatie voorbereid, geopereerd en in de nazorg ondergebracht. In feite handen genoeg om ineen te slaan zonder een oefenplan te hebben doorlopen.

Onder andere omstandigheden wordt er altjd gezamenlijk geluncht en volgens goed gebruik een korte siësta gehouden. Deze keer was het zaak al om 6.30 te ontbijten en door te gaan tot 17.30. Geen wonder dat er hier en daar een leeg bed even uitkomst bracht.

Er is op een enorme wijze samengewerkt, wat dat betreft wordt de goede wil ook adekwaat in daden omgezet. Vorig jaar in maart 2007 maakten we zoiets ook al mee in Lai Chau, een plan voor 60 kinderen liep toen net zo uit naar 100. Maar op deze schaal van 100 naar 189 slaat tot nu toe werkelijk alles.

Na drie weken keerden de orthopeed samen met een assistent en onze partner terug. Gips werd verwijderd en zo nodig opnieuw aangelegd. Een enkeling moest wat langer in het ziekenhuis blijven. De lokale artsen werden nauwkeurig geïnstrueerd hoe verder in de nazorgperiode te handelen.