Childsurgery Vietnam

Facebook paginaVolg ons op twitter

Wilde Ganzen steunt ons werk

Keurmerk Goede Doelen verleend op 3 juli 2009Geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling

Instituut Fondsenwerving

 

donate from over the world

Sitemap

U bent hier:
  1. Home
  2. > Onze projecten
  3. > Projectarchief
  4. > 2008-20xx ---->
  5. > project 18 algemeen
Doneren!

Trainingsproject in Dien Bien

Dien Bien is de derde plaats waar gedurende 2010-2011 een tweejarig trainingsproject was geplanned. In de praktijk bleek het lastiger te zijn dit op te starten dan verwacht.

Dien Bien is een vertrouwde plek om te werken. In 2008 en 2009 werden er operatieprojecten uitgevoerd voor in totaal 291 kinderen. De verwachting was dat ook hier het nieuwe trainingsprogramma kon worden ingezet. Er zijn enkele districten die ver van de hoofdstad Dien Bien Phu afliggen en de wens was die er vanaf het begin stevig in te betrekken. Uit die hoek waren tot dan toe relatief weinig kinderen geholpen.

In de regel helpt het overheidsorgaan Dolisa intensief mee om kinderen op te sporen en ze tijdig aanwezig te laten zijn bij het begin van een operatieweek. Deze keer waren er onverwachte bezwaren die ook niet duideljk boven tafel kwamen. Pas in oktober 2010 tijdens een werkbezoek bleek dat Dolisa niet over voldoende mankracht beschikte om ver weg in de provincie de ondersteuning te verlenen die er nodig was. Formeel verrichtte ze haar officiële taak, was niet in staat daar bovenuit te stijgen. In woorden werd ons programma alle denkbare steun verleend, in daden was dat niet mogelijk.

Het hospitaal zag kans dit op eigen kracht te organiseren alhoewel het niet tot haar competentie behoorde. Dit ging met extra kosten gepaard. Het voordeel was wel dat de kinderen ter plekke al voor operatie konden worden aangewezen.

Pilot

Om uit te testen hoe hun werkwijze in de praktijk zou uitpakken en om te ervaren of de resultaten zodanig waren als nodig voor het trainingsproject werd een screening in de drie meest veraf gelegen districten afgesproken. Een artsenteam zou ter plekke op enkele verzamelpunten een screening doen en de patiënten aanwijzen die voor een operatie in aanmerking kwamen. Dat verhindert onnodig reizen voor ouders met kinderen met een te lichte aandoening. Uitsluitend voor behandelbare zaken zouden er dan ook meteen operaties worden afgesproken.

Resultaat

Van de opgeroepen kinderen kwam minder dan de helft opdagen. Dat maakt de overhead van de screening erg zwaar. Het oproepen van de ouders binnen hun district gaat kennelijk gemakkelijker dan in de hoofdstad, die voor hen ongeveer aan de andere kant van de provincie ligt. Hiervoor ontbreekt er organisatorisch iets. Alvorens de pilot met een verlenging een extra kans te geven om het oproepen te verbeteren belanden we in 2011.

Neveneffect

Het kleine groepje kinderen uit de provincie Dien Bien die zich voor de operatie aanmeldde kon worden uitgebreid met enkele kinderen met soortgelijke aandoening uit de naburige provincie Lai Chau, een eerder werkgebied van ons. Dien Bien was voor hen aanmerkelijk dichterbij dan de hoofstad Hanoi, ze profiteerden van deze kans. Het was de eerste keer dat we transprovinciaal werkten. Deze operaties werden binnen een training uitgevoerd.