Childsurgery Vietnam

Facebook paginaVolg ons op twitter

Wilde Ganzen steunt ons werk

Keurmerk Goede Doelen verleend op 3 juli 2009Geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling

Instituut Fondsenwerving

 

donate from over the world

Sitemap

U bent hier:
  1. Home
  2. > Onze projecten
  3. > Projectarchief
  4. > 2008-20xx ---->
  5. > project 19 algemeen
Doneren!

Een trainingsproject in Vinh

Rondom Vinh bestaat een merkwaardig probleem. Los van wat er aan afwijkingen verwacht kan worden in vergelijking met de overige provincies waar de stichting al werkzaam was.

In eerdere jaren is opgevallen dat rondom Vinh zeer veel kinderen waren met met een specifiek schouderprobleem. Een probleem dat de beweeglijkheid van de arm beperkte. Het werd aan de overheid gemeld en die liet er onderzoek naar verrichten. De meesten kwamen voor in de provincies Nghe An en Ha Tinh. Overal in Vietnam komt het verschijnsel voor echter in zeer geringe mate. Momenteel is er in het gebied rond Vinh sprake van 5.000 kinderen die aan het euvel lijden.

Onderzoek door het Nationale Kinderziekenhuis in Hanoi wees uit dat het terug te voeren was op een verkeerde wijze van vaccineren. Er werd een behandelschema opgesteld dat daarna werd gehanteerd. De resultaten blijven echter achter bij de verwachting.

In oktober 2010 tijdens een werkbezoek aan ons werkveld ontmoetten we Dr. Cong, directeur-geneesheer van het revalidatie centrum in Vinh. Hij vroeg ons om steun voor deze groep kinderen.

De aanpak

Van eerdere gevallen uit ons eigen programma wisten we dat het resultaat na de operatie sterk afhing van de revalidatie periode na de operatie. Als die niet in voldoende mate werd benut was de winst gering.

Een probleem in zulke gevallen is dat het kind met diens begeleider lang niet altijd de vereiste periode voor fysiotherapie in het centrum kan verblijven. Afhankelijk van wat er nodig is kan dat 3 tot 6 maanden duren. Ouders kunnen onvoldoende voor hun eigen inkomsten zorgen, als boer dien je tevens op tijd het land te kunnen verzorgen om niet een hele oogst te verliezen. Er zijn pogingen ondernomen met een systeem van Community Based Rehabilitation (CBR) waarbij een medisch geinstrueerd persoon in de community (het op een na laagste administratieve niveau) toezicht hield en hulp kon bieden. Ook daar speelden economische motieven een rol in de uitvoering.

De thuisrevalidatie

Het volgende idee kwam bij ons op, laten we het een kans geven om het effect ervan in de praktijk te leren kennen. Door een handleiding op te stellen die in woord en beeld de benodigde oefeningen uitlegt. Op een wijze dat ook laag ontwikkelde personen er houvast aan hebben. Belangrijk is om de betrokkenen bij de les te houden. Om de volle periode van vooreerst 3 maanden consequent voor thuisoefenigen vol te houden. Vanuit het revalidatiecentrum wordt bovendien maandelijks contact gezocht om het proces te ondersteunen.

Ook zouden er meerdere chirurgen uit de diverse revalidatiecentra in betrokken worden om de kennis te bundelen en uit te zoeken of er varianten op de aanbevolen operatietechniek konden worden gevonden en bij welke gevallen die dan moesten worden ingezet.

Een pilot

Intussen is er een project in voorbereiding om te achterhalen of er betere resultaten kunnen worden behaald. 100 kinderen worden daarbij betrokken. Als dat slaagt ligt het in de bedoeling het uit te breiden. Daar wordt pas later over beslist. Een handleiding is in ontwerp.

Het trainingsaspect

Dit bevat meerdere onderdelen. De chirurgen die hun kennis, inzichten en ervaring aan elkaar overdragen. De verfijning van de operatietechniek. Het inzetten van een handleiding die de revaliderende fysiotherapeut deels vervangt. De begeleiding op afstand door het centrum. Alles in een concept waarin voortdurend voeling wordt gehouden met de patiënt en diens vorderingen. De pilot zou zeer interessante resultaten kunnen opleveren, het is alle moeite waard om dit een kans te geven.