Child Surgery Vietnam

‘In 3 dagen zijn in totaal 83 kinderen geopereerd!’

De resultaten van ons project in Lang Son in oktober 2020

Van 24 tot 27 juli 2020 hebben screeningsdagen plaatsgevonden. Tijdens deze dagen zijn in het totaal 399 kinderen gescreend afkomstig uit verschillende districten in de provincie Lang Son. Een belangrijke pijler van CSVN is scholing, dit is terug te zien in de totaal 365 lokale verpleegkundigen, artsen en zorgmedewerkers die tijdens deze screening getraind werden door onze artsen en vrijwilligers om zichzelf onze screeningsmethodes eigen te maken.

Drie maanden later was het zover. Van 31 oktober tot 4 november 2020 is ons team, bestaande uit 18 mensen, afgereisd naar Lang Song. Veel tijd om rustig aan de te komen hebben onze artsen niet, in de middag start namelijk direct de ‘consultation’, kinderen die eerder gescreened zijn worden nogmaals gezien en de laatste beslissingen rondom operatieve ingrepen worden in het bijzijn van ouders genomen. Gedurende de volgende 3 dagen is er een duidelijke routine: opereren en visite lopen op de afdeling waar de kinderen liggen die reeds geopereerd zijn. In deze 3 dagen zijn in het totaal 83 kinderen geopereerd. Hiernaast zijn 9 kinderen met fimosis, beter bekend als vernauwing van de voorhuid, al tijdens de ‘consultation’ direct geholpen door onze urologen, waardoor ze niet in het ziekenhuis opgenomen hoefden te worden. Kun je nagaan, een ingreep van enkele minuten kan het leven van deze kinderen al veranderen!

Hieronder zijn een aantal foto’s te zien genomen door de heer Dong van An, onze vaste partner van Center II in Vietnam.