Child Surgery Vietnam

Wat doet Child Surgery Vietnam?

Kernpunten van ons werk:

  • Child Surgery Vietnam werkt in Nederland uitsluitend met vrijwilligers, er worden geen salarissen betaald.
  • In Vietnam werken we met de lokale bevolking, zij werken vrijwillig of ontvangen een vergoeding volgens lokale tarieven.
  • In samenwerking met de lokale organisaties en gezondheidswerkers sporen we kinderen op in de meer afgelegen gebieden. Deze kinderen worden beoordeeld op basis van hun aandoening en er wordt geïnventariseerd wat nodig is voor goed herstel.
  • Door onze operatie-projecten kunnen in korte tijd 50-100 kinderen geopereerd worden aan lichamelijke beperkingen die aangeboren of verworven zijn. Door deze operaties krijgen zij een kans op een meer zelfstandig bestaan.
  • We werken daarnaast samen met verschillende revalidatiecentra om goede follow-up en revalidatie mogelijk te maken.

‘Goede en tijdige zorg voor elk kind met een lichamelijke beperking. Om dit mogelijk te maken werken wij samen met de lokale bevolking om screening, chirurgische ingrepen en nazorg mogelijk te maken.’

Het doel van CSVN is onszelf overbodig maken! Het zelfvoorzienend maken van de zorg in Vietnam is ons einddoel. Dit betekent hulp en bekostiging vanuit de eigen samenleving. Met het inzicht dat je beter iemand eenmalig kunt leren vissen dan alsmaar vis te geven, heeft er intussen al veel kennisoverdracht plaatsgevonden onder de zorgverleners en artsen. Dit maakt niet alleen de effectiviteit van de verleende hulp groter, ook de reeds opgeleiden zelf kunnen op hun beurt weer kennis overdragen. Hiernaast wordt onze methode van screening van nieuwe kinderen overgenomen door lokale instanties. Al onze handelingen zijn erop gericht de lokale hulpverleners de tools te geven dit werk duurzaam voort te zetten. 

Inmiddels hebben we dit doel dankzij jou weten te behalen (lees meer)!

Voor wie zetten wij ons in?

Kinder met een lichamelijke beperking

Lees meer >

Projecten

Operatieve hulp, bijscholing en revalidatie

Lees meer >

Samenwerking

Maak kennis met onze partner Center 2

Lees meer >