Child Surgery Vietnam

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen!

In Vietnam werken we nauw samen met de organisatie Center 2 – Direct support for Disabled Children. De drijvende kracht achter deze organisatie is Dong van An.

Dong van An heeft als oud medewerker van Komitee Twee zeer veel ervaring opgedaan met het organiseren van onder andere operatie projecten. Na de opheffing van het kantoor in Hanoi eind 2004 heeft hij zich verzelfstandigd in de Vietnamese NGO Center 2. Onze fondsenwervende stichting is toen opgezet om in innig samenspel de operaties en revalidatie projecten voor de kinderen voort te kunnen zetten. En daarin zijn wij samen in een redelijk korte termijn geslaagd.

Dong van An is onze drijvende kracht in Vietnam. Hij is altijd aanwezig tijdens onze verschillende projecten en zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. 

Center 2 is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Vietnam Relief Association for Handicapped Children (VRAHC). Het VRAHC heeft over de jaren meerdere Aktes van Waardering verleend aan zowel Dong Van An (2008), Dr Hung (2008, leider medisch team) als aan Child Surgery Vietnam (2008, 2014, 2018).

Hieronder zie je een foto van Dong van An (rechtsonder in de stoel) aan het werk in Lang Son.